appearances

view past concerts

21.05.2022 Kaufmann / Gratkowski / DeJoode
20:30

Frank Gratkowski – woodwinds
Achim Kaufmann – piano
Wilbert DeJoode – bass

club w71 Zwischen den Sportplätzen, 97990 Weikersheim, DE
22.05.2022 Kaufmann / Gratkowski / DeJoode CHANGE OF TIME AND VENUE !!!
19:00

Frank Gratkowski – woodwinds
Achim Kaufmann – piano
Wilbert DeJoode – bass

Au Topsi Pohl Pohlstrasse 64, 10785 Berlin, DE
23.05.2022 Kaufmann / Gratkowski / DeJoode
20:30

Frank Gratkowski – woodwinds
Achim Kaufmann – piano
Wilbert DeJoode – bass

Loft Wissmannstr. 30, 50823 Köln, DE
27.05.2022 Kaufmann / Gratkowski /DeJoode
20:00

Frank Gratkowski – woodwinds
Achim Kaufmann – piano
Wilbert DeJoode – bass

Dialograum Kreuzung an St. Helena Bornheimer Straße 130, 53119 Bonn, DE
28.05.2022 Kaufmann / Gratkowski / DeJoode
20:00

Frank Gratkowski – woodwinds
Achim Kaufmann – piano
Wilbert DeJoode – bass

Ort Luisenstr. 116, 42103 Wuppertal, DE
29.05.2022 Kaufmann / Gratkowski / DeJoode
18:00

Frank Gratkowski – woodwinds
Achim Kaufmann – piano
Wilbert DeJoode – bass

YOKO Club Valentinskamp 47, 20354 Hamburg - Neustadt, DE